Kancelaria Notarialna

Notariusz Justyna Nowak - Środa Śląska

 

Notariusz jest osobą zaufania publicznego dokonującą czynności, którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę notarialną.

 

zakres czynności notarialnych

młotek sędziowski

Akty notarialne

podpisywany dokument

Testamenty

figura kobiety z wagą

Poświadczenie dziedziczenia

kobieta podpisująca dokumenty

Poświadczenia podpisów

człowiek przeglądający papiery

Protokoły

szuflada z papierami

Przechowywanie dokumentów

podpisanie oświadczenia

Doręczanie oświadczeń

waga stojąca na starej mapie

Pełnomocnictwa