Kancelaria

ludzie oglądający na tablecie

Notariusz Justyna Nowak prowadzi Kancelarię Notarialną od 2000 roku. Fachową obsługę zapewniają zatrudnieni w Kancelarii Notarialnej wykwalifikowani pracownicy gotowi udzielić wszelkich niezbędnych informacji.

Notariusz udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.