Zakres czynności

młot sędziowski leżący obok figury z wagą

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • pełnomocnictwa,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

W razie pytań związanych z zakresem świadczonych usług, proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy.


zakres czynności notarialnych

młotek sędziowski

Akty notarialne

podpisywany dokument

Testamenty

figura kobiety z wagą

Poświadczenie dziedziczenia

kobieta podpisująca dokumenty

Poświadczenia podpisów

człowiek przeglądający papiery

Protokoły

szuflada z papierami

Przechowywanie dokumentów

podpisanie oświadczenia

Doręczanie oświadczeń

waga stojąca na starej mapie

Pełnomocnictwa